Dan socialnega dela 2021

2021

UBUNTU “Sem, ker smo” Krepitev solidarnosti in povezanosti

Danica Hrovatič, predsednica, v nagovoru udeležencem poudari opravljeno delo društva in za krepitev profesije socialnih delavk in socialnih delavcev
Klavdija Gorjup je moderirala dogodek, ki se ga je udeležilo natančno 100 udeležencev in udeleženk

Nina Mešl, o raziskavi covid…
Klavdija Gorjup, o rezilientnosti…
Sandra Murk, o posledicah covid ukrepov med mladimi
Primož Jamšek, vpliv covid na integracija migrantov
Maja Gorenc Šulc, o programih RKS NM
Radojka Hižman, predstavitev dela Svetovalnice MB
Daniela Janušič, ob zaključku navdušila udeležence s svojim izjemnim delom
Janko Cafuta, novoizvoljeni predsednik o poudarkih naslednjega dvoletnega programa…
Nasvidenje drugo leto…

Program

Povzetki prispevkov izvajalcev

Zaključno sporočilo Dneva socialnega dela

STROKOVNA GRADIVA:

Leto 2020

Povzetki prispevkov izvajalcev

Dogodek je bil 13. marca 2020, na dan razglasitve epidemije in ukrepov prepovedi organiziranja dogodkov, odpovedan.

Osmi marec

Spoštovane socialne delavke!

Naj vas spomnim na današnji dan, da je to dan, ko nam šopek rož lepo poboža dušo…,  obenem pa začutimo, da je 8. marec veliko več. Spomnimo se žensk, ki so premikale meje, začutimo, da boj še zdaleč ni končan…

Od kolegice socialne delavke sem prejela jutranje voščilo, No Passaran.  Hvala za to! To je vzklik borcev v bitkah, je vzklik španske borke Dolores Ibarruri. Ne boste prodrli je vzklik, ki je povezal in še danes povezuje moč takrat, ko je potrebno ukrepati, ko so pravice ogrožene…

Dolores Ibarruri (1895 – 1989)

Moč Dolores Ibarruri želim podeliti z vami, socialnimi delavkami, ki smo danes v profesionalni situaciji bolj kot kdaj koli prej pred izzivom. Biti pridne in ubogljive delavke danes ni (več) dovolj! Boriti se nepovezano, je premalo.

Za profesijo socialnega dela se lahko borimo skupaj, zato No Passaran!

Danica Hrovatič

Skupščina izvolila društvene organe za mandat 2021-22

Na letošnji 10. skupščini društva smo izvolili nove društvene organe. To so bile tretje volitve po revitalizaciji društva v letu 2016 in naš cilj je, da v delo društvenih organov vsaki dve leti pritegnemo čim več novih članov. Tako krepimo društveno telo in aktivnost članstva. Kdo je nov predsednik društva in kdo so člani društvenih organov preverite pod zavihkom Društveni organi. Vsem novim članicam in članom društvenih organov čestitamo ob izvolitvi in želimo uspešno delo.

Letošnja skupščina je potekala na daljavo, 4. 3. 2021

Skupščina je sprejela in potrdila poročilo o delu društva v letu 2020, objavili smo ga pod zavihkom Poročila. Prav tako je na skupščini sprejet plan za leto 2021 in programske smernice za naslednje dvoletno obdobje. Oba dokumenta sta objavljena pod zavihkom Program.

Je pa letošnja skupščina pomembna tudi zaradi sprejema in potrditve novega Kodeksa etike socialnih delavk in socialnih delavcev Slovenije. Na spletni strani ga najdete v mapi Kodeks etike. Članstvo društva pa ga prejmete po pošti, sveže natisnjenega,  ob svetovnem dnevu socialnega dela, letos je 16. marca 2021.

Dobili smo še prenovljen statut. V zadnjem letu smo naredili revizijo, saj je bilo potrebno sprejeti terminološke izboljšave, popravke v medsebojnih odnosov med organi. Pripravili smo tudi predlog za nov organ društva strokovni svet, kar pa letos še nismo predlagali skupščini. Menili smo, da društvo še potrebuje utrditi svojo vlogo v socialnem delu, potem pa bo potreba po tem organu tudi jasnejša. Za izvedbo strokovnih nalog, ki so povezane s poslanstvom društva, tako še naprej skrbi Izvršni odbor. Revidiran statut je objavljen pod zavihkom Statut.  

Sklic 10. redne in volilne Skupščine

IO je na zadnji seji sprejel sklep, da se letošnja Skupščina Društva skliče za dne, 4. marca 2021. Skupščina bo, glede na korona ukrepe, ki še vedno prepovedujejo zbiranje večjega števila ljudi v času sklica, potekala preko spleta.  Delo skupščine bo javno, kar pomeni, da lahko na njej sodelujejo tudi nekdanji člani, pridruženi člani ali drugi, ki jih delo društva zanima. Pravico glasovanja o sklepih ter pravico volitev pa imajo le  redni člani društva,  ki bodo vso skupščinsko gradivo prejeli po e-pošti, do 18. februarja 2021.

Na letošnji Skupščini bodo poleg letnih poročil obravnavana oba društvena ključna dokumenta, to je Statut in Kodeks etike socialnih delavk in socialnih delavcev Slovenije.

Skupščina je volilna, zato se bodo volili novi člani in članice organov Društva. Prav tako se bodo poleg programa za leto 2021 sprejemale programske usmeritve za obdobje 2021 – 2022.

Vabljeni!