Soustvarimo nov eko-socialni svet: Nikogar ne pustimo za seboj – povzetek srečanja

Ob svetovnem dnevu socialnega dela, ki ga vsako leto obeležujemo v mesecu marcu, smo pripravili izobraževalni dogodek. Srečanje, ki se ga je udeležilo več kot 90 udeleženk in udeležencev je potekalo na daljavo (preko aplikacije Zoom).

torek, 15. marca 2022

Dogodek smo organizirali s sodelovanjem Fakultete za socialno delo.

  • Program
  • Povzetek srečanja, T. Derin in T. Rape Žiberna  – Povzetek
  • Socialno delo v izrednih razmerah: triaža in transdisciplinarnost, D. Zaviršek – Posnetek
  • Naj noben otrok ne izostane, L. Bašič Jančar – Predstavitev (prispevek je avtorsko zaščiten)
  • Vloga zagovorništva v socialnem delu, A. Crnojević – Predstavitev
  • Blog o socialnem delu – odprt prostor za izražanje mnenj in izkušenj, V. Pavlič – Predstavitev

Svetovni dan socialnega dela

Spoštovani!

V Društvu socialnih delavk in delavcev Slovenije bomo v letu 2022 ponovno obeležili svetovni dan socialnega dela, in sicer 15. marca. Mednarodno združenje socialnih delavk in delavcev je za to priložnost izbralo slogan »Soustvarimo nov eko-socialni svet: Nikogar ne pustimo za seboj«, ki bo tudi  osrednja tema dogodka, ki ga bo DSDDS organiziralo na ta dan.

Izobraževalni dogodek, kateremu bo sledila Skupščina DSDDS, bo predvidoma izveden preko Zoom-a, če bodo razmere dopuščale pa v hibridni obliki (v živo na FSD in preko Zoom-a).

Vabimo Vas, da do 31.1.2022 na društven e-mail (drustvo.socdel.si@gmail.com) posredujete prijave za prispevke na izobraževalnem dogodku ob svetovanem dnevu socialnega dela. Željeno je, da so vsebine povezane z zgoraj navedeno temo.

Lep pozdrav,

Člani Izvršnega odbora DSDDS

Konstituirani organi društva v novih sestavah in ostale novice

Spoštovane članice in spoštovani člani DSDDS!

Pol leta je kar sem prevzel vodenje društva. Kmalu po volilni skupščini so bili konstituirani organi društva v novih sestavah. Vodenje izvršnega odbora (IO) je prevzela ga. Lea Dajčman in ta organ dobro vodila do nedavnega srečanja IO (nato pa podala svojo odstopno izjavo (iz osebnih razlogov), ki je bilo 7.9.2021, ko je vodenje prevzela ga. Martina Horvat Kuzma. Ta organ je do sedaj imel štiri seje, na katerih smo razpravljali o več aktualnih temah s poudarkom na oblikovanju prioritet DSDDS (pridobivanje novih članov, vzpostavitev bloga o socialnem delu). S podporo Zdenke Svaljek je bila v okviru tega organa izvedena tudi anketa namenjena članstvu, ki ste jo pred kratkim prejeli v izpolnjevanje. 

Vodenje Nadzornega odbora (NO) je prevzela dr. Tamara Rape Žiberna. NO nudi ostalim organom društva tudi podporo pri delovanju (omogočanje ZOOM naslova za srečanja, pomoč pri organizaciji prostorov za srečanja) in so poleg rednih nalog (predvidenih s statutom) podale že tudi nekatere predloge (npr. po srečanju na FSD) za nadaljnje delovanje društva ter realizirale nekatere ideje (obeležitev visokih življenjskih jubilejev članic društva v sodelovanju s FSD).

Vodenje Častnega razsodišča (ČR) je prevzela dr. Vesna Leskošek. ČR se je v tej sestavi sestalo trikrat. Med drugim so članice tega organa opazile, da je na spletni strani nelektoriran izvod kodeksa etike, ki ga bo potrebno jezikovno urediti. Dogovorile pa so se tudi za promocijo kodeksa, zato so na IO društva dale predlog za tisk plakatov velikosti A3, ki bi jih poslali javnim službam in NVO, da jih izobesijo na vidno mesto, dostopno uporabnicam in uporabnikom storitev. Na FSD so članice ČR dale tudi pobudo, da kodeks dobijo vse diplomantke in diplomati ob podelitvi diplomskih listin. Niso pa do sedaj dobile v obravnavo še nobenega konkretnega primera kršitve kodeksa.

Ena od pomembnejših aktivnosti društva bo priprava kongresa socialnega dela, ki bo v jeseni leta 2022. DSDDS in FSD sta organizatorja kongresa. Kongres ima še soorganizatorje. Člane društva pozivam, da razmislite o prijavi prispevka na kongresu. S strani društva smo v programskem odboru kongresa Tamara Rape Žiberna, Laura Perko in Janko Cafuta. Kakršno koli vprašanje ali predlog lahko pošljete kateremu koli od nas, lahko pa ga pošljete na elektronski naslov društva.

Vesel sem, da je v pripravi blog o socialnem delu, ki bo začel delovati predvidoma v mesecu septembru 2021. Blog je namenjen vsem socialnim delavkam in socialnim delavcem, ki želijo strokovni in splošni javnosti predstaviti svoje izkušnje, razmišljanja, ideje in dileme (e-naslov bloga: blogdsdds@gmail.com).  Hvala Vesni Leskošek za predlog in podporo, Alešu Žnidarju, da je zadevo tehnično pripravil za realizacijo ter Lei Dajčman, Martini Horvat Kuzma in Veroniki Pavlič, ki bodo ob Vesni članice uredniškega odbora bloga.

Ljubljana, 20.9.2021

Ivan Janko Cafuta, predsednik DSDDS

Primopredaja novemu vodstvu

V sredo, 31. marca 2021 sedanja predsednica zaključi mandat in predaja vodenje društva na 10. skupščini izvoljenemu predsedniku Ivanu Janku Cafuti. V prvih dneh v mesecu aprilu bo novi predsednik sklical konstitutivne seje društvenih organov Izvršnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča, ki bodo izmed sebe izvolili predsednico oz. predsednika organa. Predsednica oz. predsednik Izvršnega odbora je hkrati podpredsednik Društva.

Vsi dosedanji člani organov kot člani novih organov so prejeli mnenja udeleženk in udeležencev z Dneva socialnega dela dne, 16. marca 2021, ki so zapisana v anketnem vprašalniku, ter zaključno sporočilo. Oba dokumenta, poleg letnega programa dela 2021 in smernic mandata 2021-2022, obvezujeta predsednika ter novo ekipo k odgovornemu nadaljevanju zastavljenega dela v društvu in udejanjanju njegovega poslanstva po statutu.

Novim društvenim organom vsi člani dosedanjega mandata želimo uspešno delo!

mag. Danica Hrovatič, predsednica