Organi društva

Seznam članov in članic organov DSDDS (2021-2022)

Izvoljeni na 10. skupščini društva, 4. 3. 2021. Novi društveni organi začno z delom 1. 4. 2021.

Predstavitev članic in članov IO, NO, ČR

PREDSEDNIK DRUŠTVA

Ivan Janko Cafuta

IZVRŠNI ODBOR

 1. Martina Horvat Kuzma
 2. Daniela Janušič
 3. Zdenka Švaljek
 4. Lea Dajčman
 5. Davorin Buher
 6. Nataša Usar
 7. Jure Košir
 8. Katja Čelič
 9. Vanja Dina Dobovičnik

NADZORNI ODBOR

 1. Maja Gorenc Šulc
 2. Veronika Pavlič
 3. Tamara Rape Žiberna
 4. Renata Esih Flac
 5. Magdalena Žakelj Cuder

ČASTNO RAZSODIŠČE

 1. Vilma Kersnik
 2. Laura Perko
 3. Polona Petrovič Erlah
 4. Vesna Leskošek
 5. Lidija Herman

Poslovnik ČR

Seznam članov in članic organov DSDDS (2019-2020)

Izvoljeni na 8. skupščini društva, 19. 3. 2019.

Mandat zaključen 1. 4. 2021

PREDSEDNICA DRUŠTVA

Danica HROVATIČ

IZVRŠNI ODBOR

1. Zorica SKORC, predsednica IO
2. Eva SINKOVEC
3. Klavdija GORJUP
4. Daniela JANUŠIČ
5. Goran KUZMA
6. Mateja PIŠORN
7. Pika POTOCNIK
8. Tatjana PRASNIKAR ĐURAN
9. Aleš ŽNIDAR

NADZORNI ODBOR

1. Zdenka ŠVALJEK, predsednica NO
2. Damjana MIHELČIČ
3. Nina MEŠL
4. Maja GORENC ŠULC
5. Slava ANDRIC

ČASTNO RAZSODIŠČE

1. Frančiška PREMZEL, predsednica ČR
2. Vesna LESKOŠEK
3. Dina DOBOVIČNIK
4. Lidija HERMAN
5. Vera GREBENC