Organi

Seznam članov in članic organov DSDDS (2019-2020)

PREDSEDNICA DRUŠTVA

Danica HROVATIČ

IZVRŠNI ODBOR

1. Zorica SKORC, predsednica IO
2. Eva SINKOVEC
3. Klavdija GORJUP
4. Daniela JANUŠIČ
5. Goran KUZMA
6. Mateja PIŠORN
7. Pika POTOCNIK
8. Tatjana PRASNIKAR ĐURAN
9. Aleš ŽNIDAR

NADZORNI ODBOR

1. Zdenka ŠVALJEK, predsednica NO
2. Damjana MIHELČIČ
3. Nina MEŠL
4. Maja GORENC ŠULC
5. Slava ANDRIC

ČASTNO RAZSODIŠČE

1. Frančiška PREMZEL, predsednica ČR
2. Vesna LESKOŠEK
3. Dina DOBOVIČNIK
4. Lidija HERMAN
5. Vera GREBENC