O društvu

Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije (DSDDS) je nepridobitna organizacija, ki na prostovoljni osnovi združuje profesionalne socialne delavke in delavce kot tudi tiste, ki se še izobražujejo za ta poklic. Najpomembnejši cilji društva so predvsem trije:

  • skrb za kakovostno opravljanje strokovnega dela na vseh področjih, kjer se člani(ce) našega Društva zaposlujejo

  • lažje povezovanje med socialnimi delavci in delavkami z različnih področij in ustanov zaradi strokovnih vprašanj, ki nastajajo v posameznih delovnih okoljih, da bi bili z raznovrstno problematiko bolje seznanjeni in opremljeni za njihovo reševanje

  • večje varovanje interesov uporabnikov, ki so jim naše storitve namenjene.


Prva dva cilja uresničujemo predvsem s strokovnimi posveti, z vzpodbujanjem drugih načinov izmenjave mnenj in tudi z neformalnim druženjem. Za realizacijo tretjega cilja, ki je še posebej pomemben in zahteven, pa smo v okviru Društva ustanovili tudi Častno razsodišče DSDDS.

Profesionalci v socialnem delu moramo bolj upoštevati, da strokovno znanje in veščine niso edino vodilo našega ravnanja kot tudi ne pravo v smislu državnih pravil. Za kakovostno opravljanje poklica so enako pomembne tudi etične norme, ki so za področje socialnega dela kodificirane v Kodeksu etike socialnih delavk in delavcev Slovenije. Do poklicnih etičnih norm je država indiferentna, saj jih ne more niti zapovedovati niti prepovedovati. Prav tu pa je vloga našega Društva odločilna in nepogrešljiva.

Če se želite včlaniti v društvo, posredujte Pristopno izjavo na društveni e-naslov: drustvo.socdel.si@gmail.com