Kodeks etike

Kodeks etike socialnih delavk in socialnih delavcev Slovenije smo v mandatu 2019-2020 prenovili.  V novi obliki, ki ga je sprejela in potrdila 10. skupščina društva, dne 4. 3. 2021, smo avtorji upoštevali vrednote in nove smernice v socialnem delu. 

“Ker lahko v socialnem delu etično primernost oz. neprimernost profesionalnih postopkov presojamo samo na posamičnem nivoju vsakega konkretnega primera, je na splošni ravni možno opozoriti zgolj na najočitnejše nepravilnosti in odstopanja od temeljnih etičnih načel socialne profesije. Kodeks torej ne more predstavljati izčrpne zbirke pravil, s katerimi bi regulirali vsa možna etična ravnanja profesionalcev v socialnem delu. Lahko pa opozarja na tiste minimalne in splošno sprejete kriterije, ki jih je treba nujno upoštevati v situacijah, ki zahtevajo etično presojo.
S tem namenom socialne delavke in delavci – izhajajoč iz temeljnih pravic uporabnikov in iz spoznanj pri delu z njimi – sprejemamo svoj lastni kodeks.” (Kodeks, 1998)

Prvi kodeks je društvo dobilo leta 1975.