Izjava Mednarodne organizacije socialnih delavk in delavcev

Socialno delo se izredno dobro odziva na krizo Covid 19, čeprav številne države poročajo o pomanjkanju zaščitne opreme, zadostne podpore in potrebnih virov, ocenjuje generalni sekretar dr. Rory Truell. IFSW pošilja sporočilo – čestitke vsem socialnim delavkam in socialnim delavcem za pomembno vlogo pri reševanju življenj.

Posebej poudarja pomen uveljavljanja prakse, da se pomaga brezdomnim ljudem, ki ne morejo »ostati doma« ter odprtju telefonskih številk za družinsko svetovanje in zagotavljanja neposredne varnosti za primere nasilja v družinah. Podpira boj proti izolaciji starih ljudi na domu.

Poudarja pa tudi vizijo, ki jo prinaša svetovna kriza s seboj. Vizija boljših, spoštljivih in trajnostnih družb. Vizija, v kateri lahko naši družbeni sistemi aktivno izkoreninijo razmere, ki vodijo do bolezni, se razvijejo in eksplodirajo v podnebnih spremembah in revščini.

Socialne delavke in socialni delavci na vseh ravneh imajo znanje in sposobnosti, meni, da ne le da obravnavajo varnost, temveč tudi, da strah, žalost in izgubo pretvorijo v krepitev moči in socialno preobrazbo.

Izjava generalnega sekretarja IFSW

TEDEN DNI KARANTENE

Nekaj je potrebno storiti, pa čeprav… ohranimo mirnost, ostanimo, modri in bodimo odprti!

Vlada je postregla z vrsto ukrepi, ki nas ohranjajo zdrave v našem najožjem okolju. Ostanimo doma! Veliko ljudi tako dela od doma, prisilno ne hodi na delo, nima več dela… Tudi socialne delavke in socialni delavci smo v tej skupini, ko smo po eni strani profesija, ki v kriznih razmerah stoji v prvi vrsti, po drugi strani pa se ravno tako ukvarjamo z lastnimi problemi in stiskami.

Socialno delo centrov za socialno delo je v kriznih razmerah izjemno pomembno, saj lažje odkriva ljudi, ki so v stiski in potrebujejo pomoč. Lahko skrbi za mrežo izvajalcev v lokalnem okolju, da ne razpade in tudi sam center ostane ključni izvajalec pri ohranjanju človekovega dostojanstva v hudih in najhujših razmerah.

Lokalne skupnosti so se v svojih okoljih odzvale z zagotavljanjem pomoči pri dostavi hrane, psihosocialnim svetovanjem, vzpostavljanjem ekip prostovoljcev, ki vstopajo tam, kjer je tu nujno  potrebno. S sodelovanjem s Civilno zaščito, Rdečim križem in Karitasom zagotavljajo dobavo sanitetnega materiala, kar je ključna potreba v vseh okoljih, da se lahko pomoč profesionalcev in prostovoljcev nudi varno. Pomembno je tudi, da se spoštujejo vsakršne iniciative lokalnega prebivalstva. Očitki, da nekdo nekaj ni naredil, v teh trenutkih niso na mestu.

Pozdravljamo iniciativo šivilj v Kliničnem centru, ko so samoiniciativno pričele s šivanjem zaščitnih mask. Ob tem smo ozavestili, da ni potrebno biti odvisen, da lahko hitro vzpostavimo nov sistem. To je kreativno delovanje v kriznih razmerah. V slovenskem prostoru imamo ogromno šivilj, ki so izgubile svoje delo in so s svojimi spretnostmi pripravljene priskočiti na pomoč. Pralne maske si za svoje potrebe lahko izdelamo družine doma, skupaj z otroki je to lahko prav odgovorna »družinska igra«.

Izjemni so izvajalci pomoči na domu, ki niso ostali doma! Organizirali so se tako, da na delu ostanejo socialne oskrbovalke, ki lahko, druge pa pomagajo uporabnikom, ki živijo sami ali svojci za njih ne morejo poskrbeti. Kako pomemben je bil tu zdrav razum in profesionalno ukrepanje, da se z ustrezno zaščito pomoč na domu nadaljuje in zagotavlja vsem, ki jo potrebujejo.

Vsaka skupina uporabnikov, vsak človek v stiski je zgodba zase. Sedaj se je pokazalo, zakaj v socialnem delu težko sprejmemo v naprej sprejete standarde, kako moramo delati. Takšna situacija, ki je za celotno družbo povsem nova, nas to uči. Vsakdo naj tu uporabi svoje znanje in modrost za delovanje v povsem drugačnih razmerah.

Odzivi sočutja v tem trenutku lahko da ne gredo v pravo smer. Dajanje lažnega upanja prav gotovo tudi ni na mestu. Velikokrat pa drugega nimamo v rokah. Beseda je temeljno orodje v socialnem delu. Ko z besedami delujemo na daljavo, velikokrat ne vemo, kako ljudje zapisane besede razumejo iz svoje lastne perspektive, lahko da povsem drugače, kot smo jih želeli sporočiti. Odzivi lahko gredo v povsem drugo smer, kot bi bilo potrebno. Dejanja podpore v materialnem smislu so zato najbolj transparentna, vidna in na mestu v kriznih razmerah, vendar je pomembno, da so dopolnjevana s človeškim odnosom. Kako vzpostavljamo človeški odnos na daljavo, kako dosežemo človeka je izziv socialnemu delu.

V marcu se, prav blizu svetovnemu dnevu socialnega dela, na prvi pomladni dan obeležuje tudi svetovni dan sreče. Letos je slednje malokdo opazil. Zato naj podelimo sporočilo ustvarjalcev te teme v kriznih razmerah, kar lahko uporabimo kot posamezniki in posameznice zase osebno, kakor tudi za delovanje v socialnem delu.

OHRANIMO MIRNOST. Obstaja veliko stvari, na katere ne moremo vplivati. V trenutkih tesnobe ozavestimo svoj dih in se osredotočimo na tisto, kar je resnično pomembno, da se odzovemo konstruktivno.

OSTANIMO MODRI. Sprejemanje pametnih odločitev pomaga vsem. Dajmo izbrati ukrepe, ki podpirajo našo dobrobit in pomagajmo drugim, da storijo enako.

BODIMO ODPRTI. Vsi smo v tem skupaj, tudi ko smo prisiljeni biti narazen. Ostanimo povezani in vzpostavimo varen stik z ljudmi, ki nas potrebujejo, so v stiski ali potrebujejo pomoč.

Danica Hrovatič

Čestitamo!

Prejemamo obvestila o vaših hitrih odzivih na terenu, odprtjem telefonskih linij za ljudi, sodelovanju z lokalno skupnostjo pri pomožnih oblikah pomoči, organiziranju širših mrež, ki se bodo v naslednjih dneh pomagale spopadati s povsem novimi potrebami, prostovoljstvu….

Naš poklon in čestitke ob svetovnem dnevu socialnega dela!

mag. Danica Hrovatič, predsednica DSDDS

Obvestilo o odpovedi dogodka

Dogodek ob Dnevu socialnega dela 17. 3. 2020 smo zaradi širjenje virusa SARS-CoV-2 žal odpovedali. Prav tako smo v skladu z novimi razmerami spremenili način dela skupščine društva, ki je svoje delo opravila na daljavo. Poročilo o delu društva za leto 2019 objavljamo pod zavihkom poročila, pod zavihkom smernice in plan lahko pogledate načrt za letošnje leto.

Sedaj je na preizkušnji naša odgovornost do sebe, naših bližnjih, kolegov in kolegic v delovnem okolju in do ljudi, ki nas bodo v teh novih razmerah še bolj potrebovali. Še več bo ljudi, ki ne bodo imeli dostopa do pomoči in mi nimamo napisanih rešitev o tem. V tem trenutku ne moremo delati ravno to, za kar se najbolj zavzemamo, biti blizu ljudem, skupaj z njimi reševati probleme, skrbeti za vključenost, krepiti socialne stike…

Upamo, da bomo v socialnem delu našli pravo pot med varnostjo za zdravje in pomočjo tudi v povsem novih razmerah.

Ostanite zdravi in z mislijo na nov dan!

SKLIC 9. REDNE LETNE SKUPŠČINE DRUŠTVA

Na podlagi 19. člena statuta je Izvršni odbor društva sklical 9. redno skupščino, ki bo ob svetovnem dnevu socialnega dela v torek, 17. marca 2020 s pričetkom ob 15. uri. Člani in članice društva so vabilo z gradivom prejeli na svoje e.naslove.

Skupščina bo obravnavala poročilo o delu društva za leto 2019, poročila organov Nadzornega odbora in Častnega razsodišča, Sekcije CIF, Komisije za sodno izvedenstvo v socialnem delu, Delovne skupine za spremljanje reorganizacije centrov za socialno delo ter informacije regijskih društev Ormož-Ptuj ter Prekmurja in Prlekije. Izvršni odbor bo podal svoje videnje delovanja organa. Skupščina pregleda in sprejme letno poročilo društva s pojasnili, ki je pripravljeno za oddajo kot zakonska obveznost do poročanja na Ajpes, članstvo ga je skladno s statutom prejelo sedem dni pred sklicem skupščine.

Člani in članice društva bodo na skupščini obravnavali program dela s finančnim načrtom za leto 2020 ter sprejeli nekaj sprememb v statutu, ki so predvsem redakcijske narave. Dobrodošle bodo pobude in predlogi s strani članstva in drugih udeležencev skupščine, za delo društva v letu 2020.

V primeru, da se dogodek zaradi ukrepov UL v zvezi s preprečevanjem širjenja koronavirusa ne bo mogel odvijati na Fakulteti za socialno delo kot je bilo predvideno, bomo vse prijavljene obvestili o nadomestni lokaciji.