Zbiranje predlogov za nove organe društva v mandatnem obdobju 2021 – 2022

Po sklepu Izvršnega odbora DSDDS na 8. seji z dne, 22. decembra 2020, se s 7. januarjem 2021 začne zbiranje predlogov za nove organe društva. Na letošnji 10. redni in volilni skupščini bomo volili nove člane društvenih organov:

– Predsednika / Predsednico; 
– Izvršni odbor (9 članov); 
– Častno razsodišče (3 člane + 2 namestnika) ter 
– Nadzorni odbor (3 člane + 2 namestnika). 

Zbiranje predlogov poteka do 21. januarja 2020.

Zbrane predloge bo pregledal Odbor za volitve, ki bo preveril predlagane kandidatke in kandidate v skladu s statutom (redno članstvo),  pridobil soglasja članov h kandidaturi in pripravil listo kandidatk in kandidatov v potrditev Izvršnemu odboru in volitve na Skupščini DSDDS.  

Vabljeni k sodelovanju pri oblikovanju predlogov!

Novoletno voščilo

Letošnje leto je bilo posebej zahtevno, od nas je pričakovalo veliko potrpežljivosti, inovativnosti v povsem novih delovnih situacijah in tudi v domačem okolju nam ni bilo lahko. Marsikdo med vami je v tem letu stopil v vlogo učitelja ali učiteljice na domu, v vlogo eksperta za delo s tehnologijo, v vlogo iskalca rešitve tam, kjer je to videti nemogoče. Vse to je zahtevalo ogromno napora. Tudi uporabniki so nas potrebovali bolj kot kdaj koli prej, čeprav niso (z)mogli do nas…

Je pa leto hkrati osvetlilo nove poti pomoči, okrepilo povezanost tam, kjer je prej ni bilo… verjamemo, da vsakdo izmed nas lahko odkrije nekaj… In ugotovi, navsezadnje je bilo to leto polno prav posebnih izkušenj!

Naj se leto dobro zaključi, za vse! Naj ob koncu leta da priložnost povezanosti drug z drugim. Naj odkrije priložnosti povezovanja intuitivno z ljudmi, našimi najdražjimi, s katerimi ne moremo biti skupaj.

Drugo leto pa je znova leto novih priložnosti. Tudi za socialno delo. Tudi za Društvo. To bo leto, ki ga obeležuje simbol povezanosti »Ubuntu«, »Sem, ker smo«.

Lepe božične in novoletne praznike vam želimo in velik SREČNO v novo leto !

Danica Hrovatič, predsednica

Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije

Medijski odzivi na vsebino Globalne agende socialnega dela 2020 – 2030

Vsebina Globalne agende socialnega dela 2020 – 2030 daje oporo socialnim delavkam in socialnim delavcem, da v svojih okoljih spregovorijo in uveljavljajo načela socialnega dela. Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije vidi odgovornost pri uveljavljanju agende v strokovnih institucijah, da argumentirajo potrebo po vidnosti socialnega dela pri delu z ljudmi, od zakonodajalca pa, da slednje sliši in upošteva.

Socialni delavci opozarjajo na nujno prenovo sistema socialnega varstva, MMC RTV Slovenija, 20.7.2020

https://www.rtvslo.si/slovenija/socialni-delavci-opozarjajo-na-nujno-prenovo-sistema-socialnega-varstva/531259?fbclid=IwAR2Ua-sqHS5LdMwjKIn2B4ZH-58EXdNAIfiJmXuagEpJXkRyiRYQVDfLJ80

Bi bilo treba socialno varstvo prenoviti? RTV Slovenija, TV1 Informativni program, Poročila ob 17h, 21.7.2020

https://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174707563

GLOBALNA AGENDA SOCIALNEGA DELA 2020-2030

»Sem, ker smo!« Najbolj nov med najstarejšimi koncepti, ubuntu, je postal ena izmed ključnih tem Globalne agende socialnega dela za novo desetletje 2020-2030!

Soustvarjanje preobrazbe družbe je bila naslovna tema globalne konference socialnega dela, ob sprejemanju vsebine globalne agende za novo desetletje, ki jo je sklicala Mednarodna federacija socialnih delavk in delavcev (IFSW) in se je zaradi krize Covid-19 odvijala na daljavo, od 15. do 19. julija 2020. Petdnevno dogajanje je preseglo vsa pričakovanja. Presegla je ekonomske in geografske ovire, presegla je krizo COVID-19.

Udeleženci konference so prispevali razmišljanja v smeri ključnih usmeritev, k v socialnem delu že veljajo na področjih krepitve solidarnosti, izmenjave vrednot, uveljavljanju etičnih načel v prakso, skupnostnim socialnim delom, delom za socialno vključevanje izključenih skupin in podobno, osvetlili pa so se novi pristopi ter nove teme, ki v socialnem delu, tudi v slovenskem prostoru, potrebujejo svoje mesto: dekolonizacija profesije, ustvarjanje prihodnosti, v kateri je vredno živeti (livable future); krepitev odpornosti (resiliance) in druge.

Ključnih pet tem  globalne agende socialnega dela 2020-2030:

  1. Vrednotenje socialnega dela kot ključne profesije pri izvajanju socialne dejavnosti
  2. Soustvarjanje vključujoče družbene preobrazbe
  3. Ubuntu – »Sem, ker smo«
  4. Preoblikovanje sistemov socialnega varstva
  5. Spodbujanje raznolikosti in moči skupnega družbenega delovanja

Naredimo spremembo – bodimo sprememba!

Celotni Zapis s konference IFSW