Medijski odzivi na vsebino Globalne agende socialnega dela 2020 – 2030

Vsebina Globalne agende socialnega dela 2020 – 2030 daje oporo socialnim delavkam in socialnim delavcem, da v svojih okoljih spregovorijo in uveljavljajo načela socialnega dela. Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije vidi odgovornost pri uveljavljanju agende v strokovnih institucijah, da argumentirajo potrebo po vidnosti socialnega dela pri delu z ljudmi, od zakonodajalca pa, da slednje sliši in upošteva.

Socialni delavci opozarjajo na nujno prenovo sistema socialnega varstva, MMC RTV Slovenija, 20.7.2020

https://www.rtvslo.si/slovenija/socialni-delavci-opozarjajo-na-nujno-prenovo-sistema-socialnega-varstva/531259?fbclid=IwAR2Ua-sqHS5LdMwjKIn2B4ZH-58EXdNAIfiJmXuagEpJXkRyiRYQVDfLJ80

Bi bilo treba socialno varstvo prenoviti? RTV Slovenija, TV1 Informativni program, Poročila ob 17h, 21.7.2020

https://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174707563

GLOBALNA AGENDA SOCIALNEGA DELA 2020-2030

»Sem, ker smo!« Najbolj nov med najstarejšimi koncepti, ubuntu, je postal ena izmed ključnih tem Globalne agende socialnega dela za novo desetletje 2020-2030!

Soustvarjanje preobrazbe družbe je bila naslovna tema globalne konference socialnega dela, ob sprejemanju vsebine globalne agende za novo desetletje, ki jo je sklicala Mednarodna federacija socialnih delavk in delavcev (IFSW) in se je zaradi krize Covid-19 odvijala na daljavo, od 15. do 19. julija 2020. Petdnevno dogajanje je preseglo vsa pričakovanja. Presegla je ekonomske in geografske ovire, presegla je krizo COVID-19.

Udeleženci konference so prispevali razmišljanja v smeri ključnih usmeritev, k v socialnem delu že veljajo na področjih krepitve solidarnosti, izmenjave vrednot, uveljavljanju etičnih načel v prakso, skupnostnim socialnim delom, delom za socialno vključevanje izključenih skupin in podobno, osvetlili pa so se novi pristopi ter nove teme, ki v socialnem delu, tudi v slovenskem prostoru, potrebujejo svoje mesto: dekolonizacija profesije, ustvarjanje prihodnosti, v kateri je vredno živeti (livable future); krepitev odpornosti (resiliance) in druge.

Ključnih pet tem  globalne agende socialnega dela 2020-2030:

  1. Vrednotenje socialnega dela kot ključne profesije pri izvajanju socialne dejavnosti
  2. Soustvarjanje vključujoče družbene preobrazbe
  3. Ubuntu – »Sem, ker smo«
  4. Preoblikovanje sistemov socialnega varstva
  5. Spodbujanje raznolikosti in moči skupnega družbenega delovanja

Naredimo spremembo – bodimo sprememba!

Celotni Zapis s konference IFSW

Stališča DSDDS na temo socialnega dela v času Covid krize

Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije je v času razglašenih ukrepov preprečevanja širjenja korona virusa od 13. marca do 30. maja 2020 spremljalo ukrepe in odzive strokovnih institucij ter ocenilo vlogo socialnega dela v tem času.

DSDDS meni, da socialne delavke in socialni delavci v praksi dobijo vse premalo priznanj za opravljeno delo, da so rešitve socialnega dela spregledane, kar vse vpliva na vlogo te profesije pri reševanju zapletenih življenjskih situacij ljudi. Po drugi strani pa je DSDDS na pokoronski seji društvenih organov diskutiralo o problematičnih točkah odzivov socialnega dela v tem času, od kakovosti posredovanih navodil, odzivov socialnega dela za umeščanje navodil v delo, dostopnosti socialnovarstvenih storitev za uporabnike, povezanosti socialnega dela v lokalnem prostoru, sodelovanje strok v javnem prostoru in s tem tudi prepoznavnosti pomena socialnega dela v kriznih razmerah. DSDDS je opredelilo neustrezno rabo strokovnih terminov socialnega dela v ukrepih, kot primer uporabe pojma socialna distanca za poimenovanje ukrepa fizične razdalje, neprimerno ureditev dostopnosti socialnih institucij za uporabnike, vprašljiva etična ravnanja ob posameznih situacijah…

Zapisali smo šest ključnih stališč za ravnanja socialnih delavk in socialnih delavcev, ki izhajajo iz korona krize z namenom vidnosti vloge socialnega dela.

Celotni prispevek

Vabilo na 7. sejo IO s skupno sejo organov DSDDS

Vabilo na 7. sejo IO s skupno sejo organov DSDDS

Čas epidemije ste eni bolj drugi manj občutili, izjemno različne so bile prakse dela od doma, na delovnem mestu, čakanju na delo… Na pozive Društva k sodelovanju s predlogi, izkušnjami ste se posamezne članice, člani odzivali in hvala vam za to, da smo lahko kot Društvo delovali kolikor je bilo mogoče aktivno in oblikovali posamezna stališča, mnenja, dali podporo socialnemu delu, socialnim delavkam in socialnim delavcem na terenu, jih podprli k delovanju, da smo v ukrepih prepovedi socialnih stikov našli pot do varnega dela blizu ljudi.

Morda smo pričakovali v tem obdobju več (aktivnega) socialnega dela, čeprav, kot smo že pisali o tem, je slednje gotovo bilo, le v medijih ga nismo zaznali. Boleče je, da je med vestmi zadnjega obdobja ostala zgodba, kako so kar štiri socialne delavke sodelovale pri odvzemu otrok, ki so se kriče upirali…

Sedaj, ko je vsega (uradno) konec, na plan prihajajo tudi drugi očitki socialnemu delu »kje ste bili, o vas ni bilo nič slišati, da kaj delate«, »’Ne hodite nam blizu’, je bilo vaše sporočilo«, »Poslušno ste sledili zdravstveni stroki, na svojo stroko socialnega dela pa pozabili, ni je bilo…« itd. itd.

V sledi tega, tako dobrih sporočil, ki smo si jih izmenjali, kot očitkov, ki jih kot »zadnji vagon« poslušamo in jih še bomo… morda je tudi kaj upravičenega, kar kaže tudi na kontekst vsebinske praznine reorganizacije centrov za socialno delo, o čemer je bilo v preteklem obdobju veliko govora.

Sedaj je čas, da se srečamo v živo in si izmenjamo izkušnje ter oblikujemo stališče Društva ter tudi, da se pomenimo, kaj bomo še naredili v letošnjem letu, ko zaključujemo svoj mandat. Seja je skupna za vse organe in odprta za članstvo, potekala bo v torek, 23. 6. 2020 ob 16. uri na PROSTEM – park Tivoli, saj na FSD (še) ne moremo biti. Za tiste, ki se nam v živo iz različnih razlogov ne morete pridružiti, se vidimo/slišimo dan prej, 22. 6. 2020 ob 18. uri po Skypu – v tem primeru je potrebno na društveni e-naslov sporočiti skype ime.

Vabilo z dnevnim redom