Mesec socialnega dela na Fakulteti za socialno delo UL

Na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani (FSD) smo letos, ob podpori študentskega projekta Krepitev javne podobe socialnega dela prvič pripravili cikel dogodkov, ki smo jih poimenovali Mesec socialnega dela. Vanj smo povezali pester nabor različnih dogodkov, ki so se oz. se še bodo do vključno 20. aprila 2023 zgodili. Dogodkom je skupno, da ozaveščajo o pomenu socialnega dela, velika večina pa jih je brezplačnih.

Več o mesecu socialnega dela

Vabilo k sodelovanju na natečaju

Dragi ustvarjalci in ustvarjalke!

Ob aktivnostih, ki potekajo v okviru meseca socialnega dela

vas vabimo k sodelovanju na natečaju. Lahko izbirate med temama:
Sprejemanje različnosti
ali
Moja socialna delavka / Moj socialni delavec

Napišite pesem, spis ali esej ali pa se odločite za likovni oz. grafični izdelek (katerekoli vrste).
Bodite domiselni, ustvarjalni in inovativni. Sodelujete lahko kot posamezniki ali kot skupine.

Izdelke zbiramo do vključno torka, 18. aprila na e-naslovu natecaj.socialno.delo@gmail.com oz. na Fakulteti za socialno delo, Topniška ulica 31, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za natečaj«.
Oddane izdelke opremite z vašimi podatki. Več informacij in navodil o natečaju in nagradah vam je na voljo na povezavi oz.

Veselimo se vašega sodelovanja!

Dogodek ob svetovnem dnevu socialnega dela – 21. marec 2023 – S skupnimi družbenimi akcijami do spoštovanja različnosti

V torek, 21. marca 2023 se je v prostorih Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju FSD) odvil dogodek ob svetovnem dnevu socialnega dela, ki je letos potekal pod sloganom »S skupnimi družbenimi akcijami do spoštovanja različnosti«. Dogodek je bil organiziran s strani Društva socialnih delavk in delavcev Slovenije (v nadaljevanju DSDDS), v sodelovanju s FSD ter sodelovanjem študentk in študenta v okviru študentskega projekta Krepitev javne podobe socialnega dela (Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada) v okviru katerega je nastal tudi film ob svetovnem dnevu socialnega dela, ki je bil na srečanju premierno predvajan.

Na dogodek, ki je otvoril sklop dogodkov, ki na FSD potekajo v okviru meseca socialnega dela, so bili vabljeni člani in članice DSDDS, socialni delavci in delavke ter drugi zaposleni iz javnih in nevladnih organizacij, kot tudi predstavniki različnih organizacij ter upokojeni in bivši profesorji in profesorice FSD. Dogodka se je udeležilo okrog 100 udeleženk in udeležencev, med drugim tudi minister in dva državna sekretarja. Več o dogajanju in poudarkih si lahko preberete na tej povezavi. Program je vključeval uvodne nagovore nekaterih povabljenih gostov in prispevke socialnih delavk in delavcev.

Udeležencem, predavateljem ter vsem, ki so sodelovali pri organizaciji dogodka, se še enkrat toplo zahvaljujemo za soustvarjanje prijetne obeležitve svetovnega dne socialnega dela in vse vabimo tudi na ostale aktivnosti, ki se bodo še odvile do 20. aprila, ko bomo mesec socialnega dela sklenili Fe(j)Stivalom štuDentskih dosežkov 2023.

Organizacijski odbor DSDDS za pripravo dogodka

Redna in volilna skupščina Društva socialnih delavk in delavcev Slovenije

Spoštovane članice in člani Društva socialnih delavk in delavcev Slovenije!

Na redni in volilni skupščini Društva socialnih delavk in delavcev Slovenije (DSDDS), ki jo bomo v društvu sklicali v mesecu marcu 2023, bomo izvolili nove člane in članice organov društva, ki bodo v novem mandatnem obdobju 2023-2024 zastopali profesijo socialnega dela in poslanstvo DSDDS.

Volili bomo naslednje organe DSDDS:
– Predsednika / Predsednico;
– Izvršni odbor (9 članov);
– Častno razsodišče (5 članov) ter
– Nadzorni odbor (5 članov).

Kot članico ali člana društva vas vabimo, da predlagate kandidate za člane in članice omenjenih organov (lahko predlagate tudi sebe) ter svoje predloge na kratko obrazložite. 

Vaše predloge sprejemamo do 15. februarja 2023.  

Zbrane predloge bo pregledal Odbor za volitve, ki bo preveril predlagane kandidatke in kandidate v skladu s statutom (redno članstvo),  pridobil soglasja članov h kandidaturi in pripravil listo kandidatk in kandidatov v potrditev Izvršnemu odboru in volitve na Skupščini DSDDS.  

Vabljeni k sodelovanju pri oblikovanju predlogov na tej povezavi  https://1ka.arnes.si/DSDDS2023

Vabimo vas tudi k plačilu članarine za leto 2023, ki znaša 20,00 EUR. 

Podatki za plačilo članarine so: 
DRUŠTVO SOCIALNIH DELAVK IN DELAVCEV SLOVENIJE
TOPNIŠKA 31, 1000 LJUBLJANA 
TRANSAKCIJSKI RAČUN (TR): SI56 6100 0001 8666 930
Banka: Delavska hranilnica D.D., Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana
Namen: Članarina 2023 (če ne plačujete s svojega računa, potem tukaj dopišite svoje ime)
Rok: 10.3.2023

Lepo vas pozdravljamo, 
Vaše Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije