Pozdravni govor predsednice društva na 7. kongresu socialnega dela

“Spoštovani udeleženci, spoštovane udeleženke kongresa, cenjeni gostje!

V osebno čast mi je, da vas lahko, pozdravim – v imenu Društva socialnih delavk in delavcev Slovenije.

Kongres je poseben dogodek za vse socialne delavke in socialne delavce, ko si vzamemo čas za srečanje drug z drugim, izmenjavo praks, metod dela, rezultatov raziskav pa tudi, naš skupni dogodek nam daje prostor, da izpostavimo probleme, s katerimi se srečujemo pri našem delu z namenom, da poiščemo sinergijo za delovanje naprej…”

Celoten govor

Odziv na probleme reorganizacije centrov za socialno delo

Pri Društvu socialnih delavk in delavcev Slovenije (v nadaljevanju: Društvo) prejemamo številna sporočila članstva in drugih zaposlenih pri centrih za socialno o problemih, s katerimi se zaposleni soočajo pri delu in ki jih je prinesla reorganizacija centrov za socialno delo.

Ugotavljamo, da je reorganizacija centrov za socialno delo proces, ki je bil na področju socialnega varstva načrtovan že od leta 2002. Tudi na Društvu smo bili takrat s to namero seznanjeni in smo pristopili k sodelovanju, kasneje pa se je ta tema odmaknila oz. je po obdobjih postajala ponovno aktualna, dokler ni postala, kot je videti »politična akcija«, premalo dorečena, kaj bo na izvedbeni ravni prinesla.

Že na zadnjem 6. kongresu socialnega dela leta 2016 smo na organiziranih okroglih mizah nasprotovali posameznim načrtom izpeljave reorganizacije, opozorili na probleme, ki se znajo zgoditi in ki jih je potrebno nujno odpraviti pred samo realizacijo. Ta dogovor smo, poleg drugih ključnih institucij na področju socialnega varstva, podprli tudi s strani Društva. Vendar, reorganizacija je, kot nam sedaj poročajo iz prakse, šla v drugačno smer …

Celotno besedilo – Odziv na pismo zaposlenih CSD Posavje Enota Krsko

Nagovor nove predsednice DSDDS

Spoštovani člani, spoštovane članice, socialne delavke, socialni delavci!

Veliko smo si povedali ta mesec! Marec, ki ima v socialnem delu prav posebno mesto, saj v svetovnem merilu obeležuje najrazličnejša gibanja, posvete, izobraževanja, delavnice, predstavitve s področja socialnega dela. Toliko dogodkov se je zvrstilo, da bi bili vsi prav težko združeni na isti dan, čeprav je dan socialnega dela, ki so ga dogovorili v Mednarodnem združenju socialnih delavcev, vsako leto tretji torek v mesecu marcu. Nam pa je uspelo na letošnji 19. marec sklicati svoje članstvo, kolege in kolegice na letno srečanje 8. redne in volilne Skupščine društva ob dnevu socialnega dela z naslovom: Spodbujamo pomen medosebnih odnosov!

Na dogodku smo se razveselili vseh in vsakega posebej, ki se nam je ta dan pridružil, zbralo se nas je kar okrog sto. Govorili smo o sožitju, dr. Jana Mali nas je popeljala v to temo in govorila o odnosih med generacijami. Dubravkin prispevek, poln humorja, sličic, izbir nas je popeljal v pomen pogovorov. Peter se nam je pridružil v svoji prvobitni vlogi socialnega delavca in podelil z nami dolgoletne, čeprav si nerad prizna svoja leta, tudi raznovrstne izkušnje. Valerija nas je navdušila s sodelovanjem v mednarodnem projektu, v katerem razvija metode dela z družino. Dina in Nataša sta nam predstavili novost v slovenskem prostoru, vlogo socialnih delavk v sodnem izvedenstvu. Pri društvu smo na pobudo skupine imenovali Komisijo za sodno izvedenstvo v socialnem delu, ki ponuja prostor organizacijske opore in povezovanja.

Ugotovili smo, koliko raznovrstnega znanja imamo skupaj, da ga znamo podajati naprej, morda se počutimo ob tem še malo nerodno, vendar prav to daje predstavitvam živost, stroki in znanosti socialnega dela pa prepoznavnost.

Podelili smo prvo častno članstvo, naši profesorici, dolgoletni zagovornici socialnega dela, dr. Gabi Čačinovič-Vogrinčič. Ponosno nam je pokazala listino: »Sedaj pa sem postala prava socialna delavka, za to sem potrebovala 50 let!« In ponosni smo bili vsi, da smo ta trenutek doživeli skupaj.

Društveni statut določa, da imamo volilno skupščino vsaki dve leti. Francka Premzel je v letu 2017 prevzela društvo, ko smo se kobacali iz mnogih težav, se je odločila, da s predsedovanjem ne bo nadaljevala. Društvo je v teh dveh letih izjemno dobro vodila, okrepila članstvo in delo v društvenih organih, se v imenu društva odzivala na ključne probleme v socialnem delu ter reorganizacije centrov za socialno delo. V imenu novega vodstva se Francki in celotni dosedanji društveni ekipi za dobro in povsem prostovoljsko opravljeno delo toplo zahvaljujem.

Za mandatno obdobje 2019-2020 smo tako izvoljeni novi organi, nekaj članic in članov se nam je v tej vlogi pridružilo povsem na novo, nekateri kolegi in kolegice pa so izvoljeni, da delamo skupaj naprej.

Vodilo novega mandata je prav geslo letošnjega svetovnega dne socialnega dela, spodbujanje pomena medosebnih odnosov. To je več kot promoviranje, spodbujanje pomeni videnje drugega, a hkrati imeti moč za vzpodbudo. Socialne delavke in socialni delavci nam poročajo, da so kot nosilci stroke prevečkrat povsem brez moči.

Kaj lahko v Društvu naredimo? Naše vrste so se okrepile skoraj za petkrat, kar pomeni, da ima vsakdo izmed nas več moči, da lahko vsakdo izmed nas prispeva svoj delček znanja, pripravljenosti za skupno delo; da osvetlimo probleme, premaknemo stvari, da sodelujemo v razvoju naše znanosti, v kateri radi delamo in znamo delati z ljudmi za ljudi. Socialno delo postaja globalna praksa. Ni nam več potrebno po tihem razmišljati o tem, da so tudi globalne teme naše, sedaj lahko prispevamo svoje znanje v dobro posameznika, družine, skupine, skupnosti in sveta.

mag. Danica HROVATIČ,

predsednica DSDDS

 

V Ljubljani, 31. marca 2019

Vabilo na dogodek ob Svetovnem dnevu socialnega dela – 19. marec 2019 in Skupščino DSDDS

Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije v sodelovanju s Fakulteto za socialno delo, obeležuje Svetovni dan socialnega dela, ki nas nagovarja s pomenom medosebnih odnosov. Ti so nadvse pomembni pri našem delu. Medosebni odnosi so nekaj s čemer se srečujemo nenehno in velikokrat pozabimo, da je to nekaj čemu dajemo premalo poudarka, se premalokrat vprašamo ali to kar želimo in pričakujemo od drugih dajemo tudi sami. S temi vprašanji se bomo  ukvarjali skozi strokovne prispevke naših stanovskih kolegic in kolegov.

Vabilo – Svetovni dan SD – dogodek DSDDS

Pripombe na predlog Pravilnika o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku

V zvezi s predlogom Pravilnika o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku (Pravilnik), ki ga je ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrico za pravosodje izdala na podlagi 206. in 211. člena Družinskega zakonika (DZ), v nadaljevanju podajamo vsebinske pripombe iz katerih je uvodoma razvidno, da trenutni predlog Pravilnika, v delu kjer strokovne delavce in delavke Centrov za socialno delo (CSD) kategorično izključuje iz t.i. liste zunanjih izvajalcev mediacije, ni ne samo v neskladju z določili zakona na podlagi katerega je bil izdan in primerjalno pravno ureditvijo podobnih področij, pač pa tudi in predvsem v nasprotju s strokovnimi smernicami, ki  državnim organom na tem področju izrecno narekujejo zagotovitev najboljše možne pomoči strankam…

Pripombe na pravilnik o mediaciji