Nagovor nove predsednice DSDDS

Spoštovani člani, spoštovane članice, socialne delavke, socialni delavci!

Veliko smo si povedali ta mesec! Marec, ki ima v socialnem delu prav posebno mesto, saj v svetovnem merilu obeležuje najrazličnejša gibanja, posvete, izobraževanja, delavnice, predstavitve s področja socialnega dela. Toliko dogodkov se je zvrstilo, da bi bili vsi prav težko združeni na isti dan, čeprav je dan socialnega dela, ki so ga dogovorili v Mednarodnem združenju socialnih delavcev, vsako leto tretji torek v mesecu marcu. Nam pa je uspelo na letošnji 19. marec sklicati svoje članstvo, kolege in kolegice na letno srečanje 8. redne in volilne Skupščine društva ob dnevu socialnega dela z naslovom: Spodbujamo pomen medosebnih odnosov!

Na dogodku smo se razveselili vseh in vsakega posebej, ki se nam je ta dan pridružil, zbralo se nas je kar okrog sto. Govorili smo o sožitju, dr. Jana Mali nas je popeljala v to temo in govorila o odnosih med generacijami. Dubravkin prispevek, poln humorja, sličic, izbir nas je popeljal v pomen pogovorov. Peter se nam je pridružil v svoji prvobitni vlogi socialnega delavca in podelil z nami dolgoletne, čeprav si nerad prizna svoja leta, tudi raznovrstne izkušnje. Valerija nas je navdušila s sodelovanjem v mednarodnem projektu, v katerem razvija metode dela z družino. Dina in Nataša sta nam predstavili novost v slovenskem prostoru, vlogo socialnih delavk v sodnem izvedenstvu. Pri društvu smo na pobudo skupine imenovali Komisijo za sodno izvedenstvo v socialnem delu, ki ponuja prostor organizacijske opore in povezovanja.

Ugotovili smo, koliko raznovrstnega znanja imamo skupaj, da ga znamo podajati naprej, morda se počutimo ob tem še malo nerodno, vendar prav to daje predstavitvam živost, stroki in znanosti socialnega dela pa prepoznavnost.

Podelili smo prvo častno članstvo, naši profesorici, dolgoletni zagovornici socialnega dela, dr. Gabi Čačinovič-Vogrinčič. Ponosno nam je pokazala listino: »Sedaj pa sem postala prava socialna delavka, za to sem potrebovala 50 let!« In ponosni smo bili vsi, da smo ta trenutek doživeli skupaj.

Društveni statut določa, da imamo volilno skupščino vsaki dve leti. Francka Premzel je v letu 2017 prevzela društvo, ko smo se kobacali iz mnogih težav, se je odločila, da s predsedovanjem ne bo nadaljevala. Društvo je v teh dveh letih izjemno dobro vodila, okrepila članstvo in delo v društvenih organih, se v imenu društva odzivala na ključne probleme v socialnem delu ter reorganizacije centrov za socialno delo. V imenu novega vodstva se Francki in celotni dosedanji društveni ekipi za dobro in povsem prostovoljsko opravljeno delo toplo zahvaljujem.

Za mandatno obdobje 2019-2020 smo tako izvoljeni novi organi, nekaj članic in članov se nam je v tej vlogi pridružilo povsem na novo, nekateri kolegi in kolegice pa so izvoljeni, da delamo skupaj naprej.

Vodilo novega mandata je prav geslo letošnjega svetovnega dne socialnega dela, spodbujanje pomena medosebnih odnosov. To je več kot promoviranje, spodbujanje pomeni videnje drugega, a hkrati imeti moč za vzpodbudo. Socialne delavke in socialni delavci nam poročajo, da so kot nosilci stroke prevečkrat povsem brez moči.

Kaj lahko v Društvu naredimo? Naše vrste so se okrepile skoraj za petkrat, kar pomeni, da ima vsakdo izmed nas več moči, da lahko vsakdo izmed nas prispeva svoj delček znanja, pripravljenosti za skupno delo; da osvetlimo probleme, premaknemo stvari, da sodelujemo v razvoju naše znanosti, v kateri radi delamo in znamo delati z ljudmi za ljudi. Socialno delo postaja globalna praksa. Ni nam več potrebno po tihem razmišljati o tem, da so tudi globalne teme naše, sedaj lahko prispevamo svoje znanje v dobro posameznika, družine, skupine, skupnosti in sveta.

mag. Danica HROVATIČ,

predsednica DSDDS

 

V Ljubljani, 31. marca 2019

Vabilo na dogodek ob Svetovnem dnevu socialnega dela – 19. marec 2019 in Skupščino DSDDS

Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije v sodelovanju s Fakulteto za socialno delo, obeležuje Svetovni dan socialnega dela, ki nas nagovarja s pomenom medosebnih odnosov. Ti so nadvse pomembni pri našem delu. Medosebni odnosi so nekaj s čemer se srečujemo nenehno in velikokrat pozabimo, da je to nekaj čemu dajemo premalo poudarka, se premalokrat vprašamo ali to kar želimo in pričakujemo od drugih dajemo tudi sami. S temi vprašanji se bomo  ukvarjali skozi strokovne prispevke naših stanovskih kolegic in kolegov.

Vabilo – Svetovni dan SD – dogodek DSDDS

Pripombe na predlog Pravilnika o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku

V zvezi s predlogom Pravilnika o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku (Pravilnik), ki ga je ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrico za pravosodje izdala na podlagi 206. in 211. člena Družinskega zakonika (DZ), v nadaljevanju podajamo vsebinske pripombe iz katerih je uvodoma razvidno, da trenutni predlog Pravilnika, v delu kjer strokovne delavce in delavke Centrov za socialno delo (CSD) kategorično izključuje iz t.i. liste zunanjih izvajalcev mediacije, ni ne samo v neskladju z določili zakona na podlagi katerega je bil izdan in primerjalno pravno ureditvijo podobnih področij, pač pa tudi in predvsem v nasprotju s strokovnimi smernicami, ki  državnim organom na tem področju izrecno narekujejo zagotovitev najboljše možne pomoči strankam…

Pripombe na pravilnik o mediaciji

Stiske zaposlenih po reorganizaciji Centrov za socialno delo

Obvestilo

Na naslov DSDDS smo  prejeli pismo strokovnih delavk in delavcev iz CSD Ljubljana  in ga objavljamo necenzurirano. Pismo opozarja na pomembne stiske ki jih je prinesla reorganizacija. S stiskami kolegic in kolegov sicer nismo bili seznanjeni razen preko tega dopisa. V primeru resničnosti navedb ostro nasprotujemo tovrstnemu ravnanju.

Glede na zapise stisk, ki so jih pošiljale kolegice in kolegi  različnih CSD  v obdobju po reorganizaciji,  pa lahko račemo da je reorganizacija napačno zastavljena, da povečuje birokracijo katere namen je kontrola. Zmanšuje strokovnost in možnosti strokovnega dela. Vse to je seveda posledica manjka socialnih delavk in delavcev na CSD-jih. Veseli smo, obljube o novih 74 zaposlitvah, čeprav glede na manjko to ne bo dovolj. Upamo, da bo obljuba čimprej realizirana in da se ne bodo te zaposlitve vštele v kvoto dodatnih zaposlitev zaradi novih nalog, ki jih prinaša sprememba Zakona o socialnem varstvu.

Zavedamo se, da je stisk med zaposlenimi zaradi pomanjkanja kadra v socialnem delu veliko. V Društvu vas podpiramo in bomo pomagali kolikor bo mogoče. Zato nam napišite svoje izkušnje glede reorganizacije.

Francka Premzel, predsednica DSDDS

Odprto_pismo_CSD Ljubljana

Večer_29.1.2019_Mobing_CSD Ljubljana