DAN SOCIALNEGA DELA – 2020

Ob svetovnem dnevu socialnega dela organiziramo osrednji društveni dogodek, 9. redno skupščino društva in strokovno srečanje, ki ga letos obeležujemo z naslovom:  

IZZIVI MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA

Na dogodku dajemo prostor temi medsebojnega sodelovanja na različnih ravneh od strokovnih srečanj, družine, šolskega svetovalnega dela, sodelovanja v polju pravic osebne asistence, pomoči na domu, instituta družinskega pomočnika do razumevanja konceptov kodeksov etike, kar vse nam bodo iz različnih delovnih kontekstov predstavljali socialne delavke in socialni delavci, ki delujejo v polju javnega in nevladnega sektorja, na področju dela, izobraževanja in raziskovanja. Izbrane teme bodo ponudile priložnost za delo letne skupščine društva, da se ob pregledu opravljenega dela pogleda v priložnosti sodelovanja za naprej. 

Vabljeni v torek, 17. marca 2020 s pričetkom ob 9. uri na Fakulteto za socialno delo, Topniška 31 v Ljubljani. Dogodek bomo imeli v predavalnici 9.

Vabilo s programom

Vabilo na posvet na temo Kodeksa etike socialnih delavk in delavcev Slovenije

Posvet organiziramo dne, 23.1.2020 ob 16. uri na FSD z namenom predstavitve osnutka prenovljenega kodeksa in obrazložitve ključnih predlaganih sprememb. Obravnavani bodo tudi predlogi, ki smo jih na Društvo prejeli v času razprave med članstvom do 10. januarja 2020. Posvet je priložnost za razumevanje prenovljenega kodeksa, možnostih njegovega uveljavljanja v praksi in diskusijo o predlogih.

Vabljeni!

Vabilo

Nagrade in priznanja za delo na področju socialnega varstva v letu 2019

»Gremo tri korake naprej, morda nam eden rata«
M. Vončina

Na področju socialnega varstva se vsako leto podelijo nagrade in priznanja za delovne dosežke na tem področju in na področju rejniške dejavnosti. Tako je tudi letos Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podelilo nagrade trem rejnicam, dve skupinski nagradi, eno priznanje za dosežke na posameznih področjih dela, dve nagradi za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih ter nagrado za življenjsko delo, za katero podporno mnenje smo podali tudi s strani našega Društva. Dogodek se je odvijal v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju.
Nagrade je podelila ministrica mag. Ksenija Klampfer.

Nagrade SV_2019

Pozdravni govor predsednice društva na 7. kongresu socialnega dela

“Spoštovani udeleženci, spoštovane udeleženke kongresa, cenjeni gostje!

V osebno čast mi je, da vas lahko, pozdravim – v imenu Društva socialnih delavk in delavcev Slovenije.

Kongres je poseben dogodek za vse socialne delavke in socialne delavce, ko si vzamemo čas za srečanje drug z drugim, izmenjavo praks, metod dela, rezultatov raziskav pa tudi, naš skupni dogodek nam daje prostor, da izpostavimo probleme, s katerimi se srečujemo pri našem delu z namenom, da poiščemo sinergijo za delovanje naprej…”

Celoten govor

Odziv na probleme reorganizacije centrov za socialno delo

Pri Društvu socialnih delavk in delavcev Slovenije (v nadaljevanju: Društvo) prejemamo številna sporočila članstva in drugih zaposlenih pri centrih za socialno o problemih, s katerimi se zaposleni soočajo pri delu in ki jih je prinesla reorganizacija centrov za socialno delo.

Ugotavljamo, da je reorganizacija centrov za socialno delo proces, ki je bil na področju socialnega varstva načrtovan že od leta 2002. Tudi na Društvu smo bili takrat s to namero seznanjeni in smo pristopili k sodelovanju, kasneje pa se je ta tema odmaknila oz. je po obdobjih postajala ponovno aktualna, dokler ni postala, kot je videti »politična akcija«, premalo dorečena, kaj bo na izvedbeni ravni prinesla.

Že na zadnjem 6. kongresu socialnega dela leta 2016 smo na organiziranih okroglih mizah nasprotovali posameznim načrtom izpeljave reorganizacije, opozorili na probleme, ki se znajo zgoditi in ki jih je potrebno nujno odpraviti pred samo realizacijo. Ta dogovor smo, poleg drugih ključnih institucij na področju socialnega varstva, podprli tudi s strani Društva. Vendar, reorganizacija je, kot nam sedaj poročajo iz prakse, šla v drugačno smer …

Celotno besedilo – Odziv na pismo zaposlenih CSD Posavje Enota Krsko